Adventure Golf Winterberg logo

Algemene voorwaarden van AdventureGolf Winterberg GmbH

Voorwaarden voor toegang en gebruik

1

Door de vestiging van AdventureGolf Winterberg GmbH te betreden, aanvaardt de bezoeker de volgende voorwaarden voor toegang en gebruik als bindend.

2

(I) Het toegangsbewijs geeft de bezoeker het recht om de AdventureGolf Winterberg GmbH-faciliteit te betreden op de dag die op het ticket staat tijdens de huidige openingstijden. De geldige openingstijden staan hieronder www.adventuregolf-winterberg.de evident.

(ii) Door de faciliteit van AdventureGolf Winterberg GmbH te betreden, gaan bezoekers ermee akkoord dat de foto's, filmopnamen en interviews die door hen zijn gemaakt in verband met hun deelname aan radio, televisie, internet, advertenties, boeken, fotomechanische reproducties - films, dvd's, enz. , verspreid en gepubliceerd. Camerabewaking en foto's Om uw en onze veiligheid en ons eigendom te beschermen, is camerabewaking beschikbaar op de site van AdventureGolf Winterberg GmbH.

Bij het maken van de foto-, video- en audio-opnames nemen we natuurlijk de Duitse gegevensbeschermings- en copyrightwetten in acht. Als u in een individueel geval niet akkoord gaat met publicatie, neem dan onmiddellijk contact op met de installatieploeg van AdventureGolf Winterberg GmbH als u hiervan op de hoogte bent. De afbeeldingen worden dan onmiddellijk verwijderd en niet gepubliceerd. Als u de afbeeldingen later op internet of andere media ontdekt en bij uitzondering niet akkoord gaat met de publicatie ervan, neem dan per e-mail contact met ons op en vermeld over welke afbeelding het onderwerp van de klacht is. Voor ons, om ons te beschermen tegen ongeoorloofde verwijderingsverzoeken, is het essentieel dat we u kunnen identificeren als de afgebeelde persoon. Gelieve ons daarom per e-mail een gezwarte kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te bezorgen. Alleen de pasfoto is voor ons van belang, alle overige gegevens zoals naam, adres etc. dienen onleesbaar te zijn.

(III) Indien de vestiging van AdventureGolf Winterberg GmbH voortijdig sluit, bijvoorbeeld in het voor- en naseizoen vanwege weersomstandigheden, bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de toegangsprijs.

3

(I) Bij het gebruik van de AdventureGolf Winterberg GmbH-faciliteit van welke aard dan ook, is het nuttigen van meegebrachte etenswaren en dranken verboden.

(II) Instructies, waarschuwingen en instructies voor gebruik op informatieborden en borden moeten worden opgevolgd, evenals de mondelinge instructies van het personeel van de faciliteit.

4

(I) De bezoeker is verplicht het toegangsbewijs desgevraagd aan het toezichthoudend personeel te tonen.

(II) Een ieder die niet in het bezit is van een geldig toegangsbewijs is verplicht een forfaitair bedrag van € 60,00 te betalen voor alle hieruit voortvloeiende claims. De strafrechtelijke vervolging wegens overtreding volgens §123 StGB en voor het frauduleus verkrijgen van gratis toegang volgens §265a StGB wordt uitdrukkelijk vermeld.

5

(I) Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene.

(II) Bij bezoek aan een groep kinderen dient de verantwoordelijke bij binnenkomst als zodanig te worden genoemd. De begeleidende persoon is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen en in het bijzonder voor de verplichting om de veiligheid van de kinderen te waarborgen en hen te beschermen tegen schade. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.

6

(I) De afzonderlijke fairways van AdventureGolf Winterberg GmbH staan voor bezoekers gratis ter beschikking in het kader van hun beoogde doel. Het is niet toegestaan de individuele voorzieningen buiten de gebruiksvoorzieningen te betreden of de goedgekeurde paden te verlaten.

(II) Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan op de AdventureGolf Winterberg GmbH baan.

(III) Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes, die zijn gemarkeerd met borden. Dit geldt ook voor e-sigaretten.

(IV) Het uitvallen van individuele spoorwegen geeft geen recht op vermindering of terugbetaling van de toegangsprijs.

§ 7

(I) Het gebruik van de faciliteit is geheel voor eigen risico. De vestiging van AdventureGolf Winterberg GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan bezoekers indien deze het gevolg is van het feit dat de bezoeker geen gebruik heeft gemaakt van de bestaande veiligheidsvoorschriften, niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij de in- en uitgangen, de informatie en verplichte borden niet in acht heeft genomen of de Heeft de instructies van het toezichthoudend personeel niet opgevolgd in strijd met §4 paragraaf 3.

(II) Afgezien daarvan blijft de wettelijke aansprakelijkheid van de vestiging van AdventureGolf Winterberg GmbH onaangetast, voor zover de vestiging van AdventureGolf Winterberg GmbH verwijtbaar aansprakelijk is voor schade aan lijf en leden van bezoekers. Als deze schade het leven of de lichamelijke integriteit van de bezoeker niet aantast, is AdventureGolf Winterberg GmbH alleen aansprakelijk voor opzet of grove schuld.

(III) Klachten of beschadigingen dienen in ieder geval voor het verlaten van het parkeerterrein te worden gemeld aan de facilitaire dienst. Aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook zijn uitgesloten indien de informatieplicht is geschonden.

§ 8e

Afhankelijk van het weer bestaat er kans op uitglijden op de AdventureGolf Winterberg GmbH-faciliteit (regen, ijzel, sneeuwval, enz.). Bezoekers zijn dan ook verplicht om indien nodig de nodige voorzichtigheid te betrachten, met name om barrières van welke aard dan ook in acht te nemen, antislipschoenen te dragen en, indien nodig, af te zien van stevig wandelen en rennen.

§ 9

Filmen en fotograferen is toegestaan bij AdventureGolf Winterberg GmbH, mits de toestemming en privacy van andere personen die op de foto te zien zijn, is verkregen en behouden blijft.

§ 10

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, diefstal enz. van voorwerpen die geen eigendom zijn van de vestiging van AdventureGolf Winterberg GmbH.

11

(I) Een ieder die andere bezoekers stoort, de faciliteit betreedt in strijd met de bestaande gebruiksfaciliteiten, de instructies van het toezichthoudend personeel of verbodsborden niet opvolgt en zich op andere wijze stoort, kan uit de faciliteit worden verwijderd zonder recht op restitutie van de toegangsprijs. Het toezichthoudend personeel is gerechtigd alle rechten die voortvloeien uit de huisregels uit te oefenen.

(II) Gebruik van de kinderspeelplaatsen is op eigen risico.

§ 12

(I) De bezoeker is verplicht tot vergoeding van alle door schuld veroorzaakte schade. Elke overtreding van deze voorwaarden voor toegang en gebruik wordt als fout beschouwd.

(II) Begeleidende personen moeten te allen tijde toezicht houden op kinderen onder de 8 jaar. U bent verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door kinderen.

§ 13

(I) Mocht een van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. In dat geval zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling waarvan de inhoud het door partijen beoogde doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

(II) Geen van de bovenstaande paragrafen is bedoeld om de wettelijke of gerechtelijke verdeling van de bewijslast om te keren.

Adventure Golf Winterberg GmbH

Op het sportveld 4

59955 WinterbergGoogle Maps

"Deze website maakt gebruik van het product google maps van Google Inc. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens door Google Inc., haar vertegenwoordigers en derden. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op: Gebruiksvoorwaarden van Google Maps. "

Facebook-plug-ins (vind ik leuk-knop)

Er zijn plug-ins voor sociale netwerken op onze website
Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk-knop" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina's gebruikt
bezoek, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook "Vind ik leuk"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Adventure Golf Winterberg logo

Avonturengolf Winterberg

Gemaakt met ️ DUIK HERBERG

Informatie:

Laatste toegang tot de golfronde om 17.30 uur. Als alle golfers dan terug zijn, sluit de faciliteit rond 17.30 uur.